Për tre muaj ja sa miliona euro kanë fituar bankat në Maqedoninë e Veriut

Të gjithë në Maqedoni humbën me krizën e shkaktuar nga korona, vetëm bankat fitojnë, me shpejtësi të madhe. Bankat kryesore në RMV fitojnë mbi 100,000 euro në ditë, si në festa ashtu edhe në seksione, çdo ditë 100,000 euro të reja fitime për bankë, përcjell FLAKA.

Bankave u lejohet gjithçka, madje edhe mbledhja e shërbimeve për të cilat nuk ka kosto. Ata punojnë me paratë e qytetarëve në llogaritë bankare dhe nuk u paguajnë interes, përkundrazi, ata marrin para sepse – ata i mbajtën paratë. Ekzistojnë një duzinë elementësh mbi të cilët bankat fitojnë para pa bazë dhe është e qartë se midis tyre ekziston një marrëveshje e paligjshme e besimit të korporatave kundër konkurrencës tregtare në mënyrë që të mos ndodhë, një bankë tjetër bën një ofertë tjetër dhe merr përsipër klientët.

Vetëm në tre muajt e parë të këtij viti, 14 bankat në RMV bënë një fitim total prej 32.2 milion euro, sipas të dhënave të fundit të lëshuara nga Banka Popullore.

Nëse bëjmë një krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar, kur bankat bënë fitime totale prej 18.6 milion euro, do të shihet se në tremujorin e parë të këtij viti fitimi i sektorit bankar u rrit me 13.6 milion euro, ose me sa 73 për qind!

Viti i kaluar njihej si viti i pandemisë, në të cilën disa biznese u shkatërruan dhe shumë vende pune pune u mbyllën, kështu që qeveria zbuti pasojat me disa grupe masash ekonomike.

Por edhe atë vit, bankat treguan fitime më të larta se një vit më parë, duke rritur fitimet totale me deri në 73 përqind në kohë pandemie, pushime nga puna dhe kolaps të biznesit për shkak të kufizimeve të qeverisë.

Si zakonisht, pesë bankat më të mira për nga përfitimi ishin më të mirat për sa i përket përfitimit në kategorinë e bankave të mëdha. Në tremujorin e parë të këtij viti, ata bënë një fitim prej 28 milion euro. Në tremujorin e parë të vitit të kaluar, bankat e mëdha kishin një fitim prej 24 milion euro, që do të thotë se për tre muajt e parë të këtij viti ata kishin një rritje prej katër milion eurosh.

Cila është arsyeja që bankat të bëjnë fitime të mëdha bankare në tremujorin e parë?

Raportet e Bankës Qendrore nga janari deri në mars të këtij viti tregojnë se bankat gjeneruan të ardhura totale nga interesi prej 73.8 milion euro, ndërsa ata bënë shpenzime interesi prej vetëm 13 milion euro.

Kjo tregon se bankat ende fitojnë shumë më tepër nga kreditë shumë më të shtrenjta që ata u japin qytetarëve, në lidhje me normat e ulëta të interesit që ata u paguajnë depozituesve që mbajnë depozitat e tyre me vete.

Ose, në tremujorin e parë të vitit, të ardhurat neto nga interesi ishin deri në 61 milion euro, dhe kjo është diferenca midis normave të interesit për huatë dhe kursimeve të qytetarëve.

Në mënyrë solide, bankat gjithmonë fitojnë nga komisionet dhe tarifat, kështu që të ardhurat neto në tremujorin e parë të vitit mbi atë bazë janë afër 22 milion euro, ndërsa të ardhurat neto nga diferencat e kursit të këmbimit ishin pak më pak se katër milion euro. Dhe, një shumë shumë solide prej tetë milion eurosh, bankat në tre muajt e parë regjistruan të ardhurat e tjera nga aktiviteti.

Kostot e mbetura janë, ndër të tjera, kur ata ngarkojnë një kontroll të llogarisë, tërheqje para nga ATM-ja e tyre ose pagesa elektronike për të cilën nuk kanë kosto, por, për këtë arsye, kanë fitime në miliona euro. Askush nuk i mbron qytetarët dhe kompanitë nga kjo grabitje dhe pasurim i pabazuar i bankave.

Bankat dhanë 20 milion euro për pagat e punonjësve të tyre, por edhe për shpërblimet e menaxherëve, ndërsa 22.3 milion euro u derdhën nga bankat si shpenzime të tjera nga aktiviteti.

Sidoqoftë, kur llogaritjet bëhen nga të gjitha këto të ardhura dhe shpenzime dhe kur llogariten taksat ndaj shtetit, bankierët tanë kanë vetëm një fitim neto prej 32.2 milion euro në vetëm tre muaj.

Vitin e kaluar, në vit pandemie, karantine dhe kufizimesh, bankat në RMV treguan një përfitim total vjetor prej 118 milion eurosh, krahasuar me vitin paraprak të tregut të aksioneve të vitit 2019 kur fitimi i përgjithshëm i bankave ishte më i ulët, afër 109 milion euro. FLAKA

Be the first to comment on "Për tre muaj ja sa miliona euro kanë fituar bankat në Maqedoninë e Veriut"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*