Pafuqia e qeveritarëve shqiptarë, zhduk Gjuhën Shqipe nga sistemi / Certifikatat vetëm në Maqedonisht dhe Anglisht

Certifikatë për personat që e kanë kaluar Kovid-19 përmes sistemit “Termini im”

Në sistemin kombëtar “Termini Im” është vendosur mundësia për dhënien e certifikatës për personat që e kanë kaluar Kovid-19. Certifikata u jepet të gjithë personave të cilët në nëntë muajt e fundit kanë qenë pozitive në Sars-Cov-2 dhe janë regjistruar si raste pozitive në Sistemin kombëtar.

Certifikata mund të merret tek mjeku amë ose me paralajmërim në faqen vakcinacija.mk Certifikata është në gjuhën maqedonase dhe angleze, përmban të dhëna për personin (emri dhe mbiemri, numri i identifikimit personal, data e lindjes, gjinia) lloji i testit, data e testimit, data e rezultatit pozitiv, institucioni shëndetësor (laboratori) ku është kryer testi, si dhe kodi QR.

Certifikata është e çertifikuar me vulë dixhitale të Ministrisë së Shëndetësisë”, informon Ministria.

Be the first to comment on "Pafuqia e qeveritarëve shqiptarë, zhduk Gjuhën Shqipe nga sistemi / Certifikatat vetëm në Maqedonisht dhe Anglisht"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*